DIGITALNI BONI 2022

Ne veš kje unovčiti digitalne bone? Preveri ponudbo pri nas!

baner

Kaj je digitalni bon?

- Digitalni bon je dobroimetje v informacijskem sistemu FURS.

- Vrednost digitalnega bona je 150 €.

Za kaj vse lahko unovčite digitalni bon?

Digitalni bon lahko izkoristite za nakup računalniške opreme, kar vključuje:

Kdo so upravičenci do digitalnega bona?

 • Šoloobvezni otroci iz 7., 8. in 9. razreda,
 • dijaki,
 • redni in izredni študentje,
 • starejši od 55 let, ki so udeleženci subvencioniranega izobraževanja (predvidoma s koncem poletja).

Kako izkoristimo bone?

 • Najprej izberi izdelek, na katerega želiš unovčiti digitalni bon. 
 • Na prodajno mesto prineseš izpolnjeno izjavo o unovčitvi, ki jo dobiš na spletni strani gov.si in se identificiraš z osebnim dokumentom na blagajni.
 • Preko e-pošte ali preko spletnega nakupa?

Kaj pa združevanje bonov več oseb?

Združevanje bonov je mogoče med brati in sestrami osnovnošolcev, dijakov ter študentov. Ni pa mogoče združiti bonov staršev ali starih staršev z boni otrok oz. vnukov.

Poleg izpolnjene izjave o unovčitvi za vsakega izmed upravičencev, je potrebno izpolniti še izjavo o združitvi digitalnih bonov, ki jo dobiš na spletni strani gov.si. Razen tega je postopek enak kot pri navadni unovčitvi.

Kaj moraš vedeti o bonih za osnovnošolce?

 • Vrednost bona je 150 € na otroka.
 • Bon prejmejo otroci, vpisani v 7., 8. ali 9. razred osnovne šole.
 • Unovčitev digitalnega bona je možna med 15. 6. in 30. 11. 2022.
 • Bone bratov in sester je mogoče združevati
 • Možno jih je koristiti na računalniško opremo.

Kaj moraš vedeti o bonih za dijake?

 • Vrednost bona je 150 € na dijaka.
 • Digitalni bon je mogoče unovčiti med 15. 6. in 30. 11. 2022.
 • Prejmejo jih vsi dijaki srednjih šol.
 • Bone je možno združevati med brati in sestrami. 
 • Koristiš jih lahko na računalniško opremo.

Kaj moraš vedeti o bonih za študente?

 • Digitalni bon prejmeš v vrednosti 150 €.
 • Prejmejo jih študentje višjih šol in študentje prve, druge ali pa tretje stopnje
 • Do bona so upravičeni redni in izredni študentje, ne glede na zaposlitveni status
 • Bon bo možno unovčiti od 15. 6. do 30. 11. 2022.
 • Lahko ga združiš z bratom ali sestro.

Kaj morate vedeti o bonih za starejše od 55 let? 

 • Vrednost bona je 150 € na osebo.
 • Bon prejmejo vsi, ki ste bili 12. 3. 2022 stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, ki ga subvencionira država
 • Seznam izobraževanj bo objavljen predvidoma konec julija 2022
 • Bone bo mogoče koristiti predvidoma septembra.
 • Možno jih je koristiti na računalniško opremo. Vse kategorije, na katere je mogoče bon koristiti, so navedene tukaj.