Naziv operacije: Digitalna transformacija podjetja HARDSTORE

Podjetje Hardstore d.o.o. je na javnem razpisu »P4D ReactEu - Spodbude za digitalno transformacijo MSP«, prejelo sofinanciranje za izvedbo operacije Digitalna transformacija podjetja.

 

Namen in cilji digitalne transformacije podjetja HARDSTORE

  1. Posodobitev in vpeljava digitalnih orodij za celovito spremljanje poslovanja, kar omogoča boljše in racionalnejše poslovanje ter znižanje števila slabih produktov. Našteto vpliva tudi k zmanjšanju negativnih učinkov podjetja na okolje, kar je ena izmed vodilnih načel poslovanja podjetja.
  2. Dvig dodane vrednost na zaposlenega ter posledično povečanje učinkovitosti celotnega podjetja.
  3. Vzpostavitev strateške funkcijo CDO, vključevanje, usposabljanje in priprava vseh ključnih uporabnikov v proces ter vzpodbujanje aktivnega sodelovanja zaposlenih pri uvajanju sprememb.
  4. Prenova poslovnih procesov tako, da so postali učinkoviti in da omogočajo spremembe poslovanja z vidika povečanja učinkovitosti.
  5. Omogočiti kar se da nemoteno delovanje podjetja tudi v primeru ponovne vpeljave ukrepov za zajezitev Covid-19 epidemije.
  6. Znižanje informacijske izpostavljenosti in odvisnost podjetja od delovanja celotnega informacijskega sistema.
  7. Povečanje učinkovitosti proizvodnje z vpeljavo digitalnih rešitev in trendov, katere narekuje Industrija 4.0.

 

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem pozivu P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo.

 

Slovenski podjetniški sklad
Evropski sklad na regionalni razvoj
RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.
 

  EVROPSKA UNIJA, Evropski strukturni in investicijski skladi
https://www.eu-skladi.si

 

Evropska kohezijska politika, Evropski strukturni in investicijski sklad
Evropska kohezijska politika, Kohezijski sklad
Evropski sklad na regionalni razvoj